การผ่อนชำระเงิน

การผ่อนชำระเงินสินเชื่อเป็นกระบวนการที่ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระเงินกับผู้ให้กู้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญากู้เงิน ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขการชำระเงิน อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน

การผ่อนชำระเงินสินเชื่อมักจะแบ่งเป็นงวดชำระเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ละงวดจะมีจำนวนเงินที่ต้องชำระเป็นจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องชำระ ซึ่งจะถูกคำนวณตามอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญา

การผ่อนชำระเงินสินเชื่อเป็นการจัดการการเงินที่สำคัญมากในชีวิตประจำวัน ดังนั้นผู้กู้ยืมเงินควรตระหนักถึงความสำคัญของการชำระหนี้ให้ตรงเวลาและไม่ควรผิดสัญญากับผู้ให้กู้เงิน การผิดสัญญาอาจจะทำให้มีผลต่อความเสียหายทางการเงินและเครดิตของผู้กู้ในอนาคต

โดยบจก. โฟล แคปปิตอล แอนด์ ลิสซิ่ง ให้ระยะเวลาผ่อนชำระเริ่มตั้งแต่ 1 ปี (12 งวด) นานสุดถึง 6 ปี (72 งวด)