เกณฑ์การพิจารณณาวงเงินสินเชื่อรถยนต์

เกณฑ์การพิจารณณาวงเงินสินเชื่อรถยนต์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับสภาพรถหรืออายุรถหรือไม่

สภาพรถมีส่วนในการพิจารณาวงเงินที่ลูกค้าจะได้รับอนุมัติ บริษัทจะแบ่งเกรดตามสภาพรถปัจจุบัน ณ วันที่ขอสินเชื่อ หรือวันที่ประเมินสภาพรถ บริษัทจะมีเกรดการประเมินสภาพตามมาตฐานสากล โดยมีรายการเช็คลิส(Check list) ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

การประเมินสภาพรถตามมาตฐานสากลสำหรับการขอสินเชื่อรถมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากสถาบันการเงินและบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อมักต้องการความมั่นใจว่ารถที่จะได้รับเป็นทรัพย์สินปลอดภัยและมีคุณภาพสูง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการให้สินเชื่อ

การประเมินสภาพรถตามมาตฐานสากลสำหรับการขอสินเชื่อมักจะเน้นการตรวจสอบสภาพของรถโดยละเอียด โดยปัจจุบันมีบริการตรวจสอบสภาพรถออนไลน์ที่สามารถเชื่อถือได้ โดยในการประเมินสภาพรถจะตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพของเครื่องยนต์ ระบบเบรก ระบบไฟฟ้า ชุดตัวถัง และการเสียหรือทำลายของส่วนต่าง ๆ ของรถ

การประเมินสภาพรถตามมาตฐานสากลสำหรับการขอสินเชื่อยังสามารถช่วยให้ผู้ขอสินเชื่อได้รับเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยที่ถูกต้องและแบบเป็นไปตามมาตรฐาน โดยทั่วไปสถาบันการเงินและบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อจะมีเกณฑ์การประเมินสภาพรถเป็นเงื่อนไขในการอนุมัติสินเชื่อและการกำหนดดอกเบี้ยในการผ่อนชำระสินเชื่อ การประเมินสภาพรถอย่างละเอียดจึงช่วยให้ผู้ขอสินเชื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้งานรถ โดยปกติแล้วสถานที่ขายรถยนต์จะมีบันทึกประวัติการใช้งานรถและการบำรุงรักษารถ ผู้ขอสินเชื่อสามารถขอเข้าดูข้อมูลเหล่านี้ได้เพื่อตรวจสอบประวัติของรถว่ามีประวัติการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนบางส่วนหรือไม่

การประเมินสภาพรถตามมาตฐานสากลยังช่วยให้ผู้ขอสินเชื่อได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถให้ทันสมัย เพื่อให้รถมีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา