นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้งานคุกกี้นี้ได้รับการปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2566

นโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้อธิบายถึงคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่ง     บริษัท โฟล แคปปิตอล แอนด์ ลิสซิ่ง จำกัด (“บริษัท”) ใช้บนเว็บไซต์ https://flo-capital.com   (“ไซต์”) ซึ่งมีทางเลือกของท่านเกี่ยวกับการใช้และการจัดการการตั้งค่าคุกกี้ ดังนั้นขอให้ท่านโปรดอ่านนโยบายนี้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน

คุกกี้คืออะไร ?

คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์  เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้งคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเวบไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชม   คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการให้ข้อมูลแก่เจ้าของเว็บไซต์

คุกกี้แบบชั่วคราว (Session Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาชั่วคราวจะถูกใช้ในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์และจะหมดอายุเมื่อท่านปิดเว็บบราวเซอร์ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์จำจำสิ่งที่คุณเลือกในหน้าก่อนหน้า และปรับปรุงประสบการณ์ของท่านในขณะที่ใช้เว็บไซต์

คุกกี้แบบถาวร (Persistent Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาอยู่ตลอดจนกว่าหมดอายุหรือถูกลบ ใช้เพื่อจดจำการตั้งค่าของท่านภายในเว็บไซต์ และจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือของท่านแม้ว่าท่านจะปิดเว็บไซต์นั้นแล้ว คุกกี้ดังกล่าวนี้จะช่วยเรื่องความสอดคล้องของข้อมูลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ

บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร ? 

บริษัทจะจัดเก็บรวบรวมกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของบริษัท ผ่านคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • เพื่อให้การใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
  • เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานและการตั้งค่าของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัท
  • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัท

ประเภทคุกกี้ที่บริษัทใช้

ประเภทคุกกี้ที่บริษัทใช้บนเว็บไซต์ มี 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

  1. คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Necessary Cookies) คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนเว็บไซต์แก่ท่านและเพื่อให้ท่านสามารถใช้งานคุณลักษณะบางอย่างได้ คุกกี้ประเภทนี้ช่วยในการยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งานและช่วยป้องกันการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้งาน หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการบนเว็บไซต์แก่ท่านได้
  2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงทำให้บริษัทเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานเว็บไซต์บริษัท เช่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้โดยง่าย
  3. คุกกี้เพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน

การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies) 

ฟังก์ชั่นบางอย่างบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทอาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเนื้อหาอื่นๆ ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งลิงก์ดังกล่าวอาจมีคุกกี้ของบุคคลที่สามอยู่ด้วย ดังนั้น โปรดอ่านคำแนะนำและประกาศเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่สาม เพื่อทราบถึงข้อมูลการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามดังกล่าว

การจัดการคุ้กกี้

ท่านสามารถปิดหรือเปิดการใช้คุกกี้โดยไปที่ การตั้งค่าคุกกี้หรือ การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ รวมทั้งการห้ามติดตั้งคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่าน   อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะไม่ใช้คุกกี้ อาจมีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติต่างๆ บนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิผล

หากท่านต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และใช้สิทธิการตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ทางการบราวเซอร์ของท่านได้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธหรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

บริษัทอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยวันที่แก้ไขที่แสดงที่ด้านบนของนโยบายฉบับนี้เป็นวันที่นโยบายฉบับนี้ถูกแก้ไขและมีผลบังคับใช้เป็นต้นไป